Uudised

Rubriik täieneb. Tavaliselt on uudisena pilt+ lühike tekst. Uudis liigub hiljem kataloogi vastavasse osasse. Paremasse serva on vaja püsiuudise rubriik. Sama nagu on Medkoe kodulehel ISO sertifikaadi pilt. Sellele klikkides võiks saada suunamise e-poodi.